Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Småsnäppa Calidris minuta (c) Beijershamn Öland, 7 augusti 2016.


Småsnäppa Calidris minuta (c) Beijershamn Öland, 7 augusti 2016.


Småsnäppa Calidris minuta (c) Bläsinge Öland, 24 augusti 2014.