Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Småskrake Mergus serrator (c) Ölands södra udde, 10 april 2015.