Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Mindre hackspett Dendrocopos minor (c) Västerstads almlund, Öland 19 mars 2019.


Mindre hackspett Dendrocopos minor (c) Revsudden, 15 oktober 2015.