Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Myrspov Limosa lapponica (c) Öland, 7 augusti 2016.