Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Tjäder Tetrao urogallus (c) Allgunnen, 27 augusti 2013.


Tjäder Tetrao urogallus (c) Nybro, 16 april 2014.