Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Strandskata Haematopus ostralegus (c) Öland, maj 2016.