Renlav, ljung, blåbärs- och lingonris i den magra tallheden. Kan verka enformigt, men plötsligt breder väldiga gröna mossor ut sig och skogen skiftar karaktär, från grått till grönt.