"Ett paradis på jorden är Gotska Sandön, Östersjöns pärla, en av Sveriges skönaste klenoder." Så skrev Albert Engström 1926. Bilden från S:t Anna udde där författaren bodde under sina vistelser på ön.