Schipkapasset går genom öns högsta sanddyn Höga åsen. Det handgrävda passet tog flera år att slutföra. När fyrmästaren frågade sina underlydande hur arbetet framskred blev svaret. " Från Schipka inget nytt".