Gotska Sandöns högsta punkt, 43 m ö h, uppe på Höga Åsen. Här fanns större hackspett, grönsiska och kungsfågel liksom en mängd olika fångstanordningar för insekter.