Den röda skogslilja är mycket sällsynt men växer ganska allmänt på öns södra del.