Angöring vid Lilla Beckrevet. Härifrån är det bara ca 2 kilometer att gå till lägerplatsen. Vid ogynnsam vind och sjö kan landstigningen tvingas ske vid Tärnudden på öns södra kust. Det är 9 kilometer att vandra från Tärnudden till lägerplatsen. Packningen körs dock med traktor.