Det finns ett antal mindre lövskogar, så kallade morer på ön. Den största är Idemoren vid kapellet. Eftersom bristen på sötvatten är stor på Sandön samlas många fåglar vid den lilla dammen strax intill kapellet. Den större korsnäbben kan på verkligt nära håll studeras här. De röda hanarna, de mer diskreta i grönt färgade honorna och de gråfärgade ungfåglarna samlas i stora antal i träden vid dammen.