Västra sidan av Bredsand. En ödesmättad stämning som det till synes oändliga havet och det isolerade läget lätt ger upphov till.