Kappelänget är en av dom få lövskogar som finns på ön. Här växer bland uråldriga ekar, björk och hassel även idegran, några med ansenliga dimensioner.