Ansamling av drivved, trossar, flaskor och burkar vid S:t Annas udde på södra delen av ön. Fyra meters långa armeringsjärn hittades på den här stranden. Järnföremål lär kunna föras långt av bottenströmmarna för att sedan spolas upp på land.