Sida 1  2

Gotska Sandön 22 - 27 juni 2008

       
  Vägen från fyrbyn till båthusen vid Bredsands norra strand.   Båthus, Bredsands norra strand.

Karta

  Kokhuset vid lägerplatsen.  
         
  Bredsands udde 25 juni 2008  
         
       
  Bredsand   Bredsand   Bredsand  
         
     
  Bredsand   Bredsand  
         
  Solnedgång på Bredsand 26 juni 2008  
         
     
  Uppe på sanddynerna närmast stranden bor silltruten   Vid Bredsands udde häckar 100+ silltrutar. Ett 50-tal fisktärnor fanns på plats liksom ca 100 skrattmåsar.  
         
     
  Fyrbyn vid Bredsand. Fyren och dom första husen byggdes 1858. Byn ligger som i en liten dal omgiven av sanddyner.   Jordkällare i fyrbyn. Vid lägerplatsen saknas kylskåp och kylvaror kan förvaras här. Det är bara några 100 meter mellan lägerplatsen och fyrbyn.  
         
  Det finns ett antal mindre lövskogar, så kallade morer på ön. Den största är Idemoren vid kapellet. Eftersom bristen på sötvatten är stor på Sandön samlas många fåglar vid den lilla dammen strax intill kapellet. Den större korsnäbben kan på verkligt nära håll studeras här. De röda hanarna, de mer diskreta i grönt färgade honorna och de gråfärgade ungfåglarna samlas i stora antal i träden vid dammen.  
  Honfärgad större korsnäbb vid dammen i Kapellänget.   Bredsand  
         
  Sida 1 Resor