Strax efter Ore-älven som är gräns mellan Dalarna och Härjedalen