Dag 1    2-3    4-5    6-7    8-9
Dag 4-5 Abisko och Riksgränsen
 
 

Abiskojokk


Abiskojokk delta


Torneträsk


Riksgränsen

 

14 juni - Efter frukost återbesökte vi Ala Lompolo i Kirunas utkant. I dag bara en salskrake. Därefter E 10 mot Abisko. Vid Bergsfors kunde vi "hänga in" resans första blåhakar. Över bergen i väster även flera rovfåglar: en fjällvråk och två tornfalkar som tydligen inte kunde hålla sams med en stenfalk. Vilda flyktlekar utefter bergssluttningen.
   Nära Torneträsks hpl fikade vi bland slädförsedda fiskebodar, en vanlig syn så här års vid Torneträsk. Vi ser en storskarv på en sten ute i sjön. En påminnelse om att vi nu är ganska nära Atlanten i väster.
   Väl framme vid Abisko turisthotell installerade vi oss i annexet Kieron. Sedan vandrar vi till Abiskojokk och deltat. Deltat var kraftigt översvämmat men bjöd på en del trevligheter. Sju större   strandpipare, alfåglar, rödbena och drillsnäppa. Övrigt som sågs vid deltat: En orolig stenfalkshona vid bo, blåhakar, gulärlor och två  adulta dvärgmåsar. Senare får vi reda på att att arten aldrig tidigare observerats i Torneträsk området.

15 juni - Tidig frukost redan vid 5.00 och en halvtimme senare var vi på väg till Stordalens naturskyddsområde. Här gick vi ner den steniga stigen ackompanjerad av de "snörflande" bergfinkarna.
   Vi höll mest till i reservatets centrum på den stora myren omgärdad av flera sjöar och björkskogsklädda kullar. Här noteras fyra stor- och två smålommar, ett par sångsvanar, bläsänder, krickor. Vidare minst tio småspovar, gluttsnäppor, sex brushanar, en dalripetupp och flera enkelbeckasiner. Fjällvråk och en fjällabb som kretsade över bergen upp mot Pessidalen.
   Efter middagspaus åkte vi västerut mot Riksgränsen. Vid Tornehamn stannade vi för att titta på den gamla fyrplatsen. Vid en fors längre västerut ser vi den första strömstaren. Ett givande stopp vid Katterjokk gav en hökuggla som satt i en björk ute på en mindre myr. Här ser vi också fyra sjöorrar i en liten sjö och två smalnäbbade simsnäppor.
  
Vid Riksgränsen blommade tussilagon för fullt! Hemvägen gav en jorduggla med byte samt flera stor-  och smålommar i dom små sjöarna.


Abiskojokk


Abiskojokk delta


Abiskojokk


Abisko

<< Dag 2-3       Dag 6-7 >>