Dag 1    2-3    4-5    6-7    8-9
Dag 8-9 Stordalen och Kiruna
 
 

Lapporten


Torneträsk


Torneträsk 

18 juni - Det här var vår sista heldag och vi började med att återbesöka Stordalens naturreservat. Strax efter Abisko Östra sågs en jagande jorduggla invid E 10. Vi gick den steniga stigen in i reservatets hjärta. Fågelrikedomen i anslutning till den stora myren var mycket god och vi noterade: Minst fyra smålommar, tio småspovar, en spelande gluttsnäppa, fyra rödbenor, grönbenor och enkelbeckasiner. Över sumpskogen i sydväst jagade en jorduggla. Tyvärr hittade vi inte någon rödstrupig piplärka. Arten lär vara svår att observera på häckplatserna när det blåser. Ett faktum som även andra personer lagt märke till.
   På eftermiddagen gjorde vi ett nytt försök på nordsångaren. Väl i Björkliden gick vi sträckan på rallarstigen 1,3 kilometer bort mot Torehamn. Efter en viss väntan hördes plötsligt sången svagt en bit söder om järnvägsspåret. Med viss möda tog vi oss över den mäktiga banvallen och kunde sedan på bra håll höra nordsångaren sjunga flera gånger. Vi gjorde dock inga försök att få se fågeln då vi var rädda att störa allt för mycket. På kvällen firade vi lite extra med en bättre middag i turisthotellets restaurang.

19 juni - Sista dagen! Efter att ha packat och avlyssnat en järnsparv som hördes vid parkeringsplatsen kom vi iväg vid åttatiden. Öster om Abisko sågs en ung havsörn, en rovfågel som lär vara fåtaligt observerad i området under sommaren. Vi spanade förgäves efter en islom som skulle ha setts någon dag tidigare, men vi såg faktiskt inte en enda lom under hela transporten till Kiruna. Totalt blev det dock tio sångsvanar mellan Bergsfors och Krokvik.
   Via Kiruna åkte vi direkt ut till rymdcentret för att försöka se lappmesparet som vi fått tips om. På plats i det strålande vädret blev inte väntan särskilt lång innan de matande föräldrarna dök upp. Vi såg också en dubbeltrast och en rödstjärt.
   Via Jukkasjärvi tog vi "raketvägen" ut mot Esrange till Paksuniemi i ett sista försök att få se lavskrika. Detta misslyckades dock.
  Bilarna återlämnades vid järnvägsstationen i Kiruna och hela guppen tog tåget mot Boden. Där skildes våra vägar och en fantastisk vecka i Norrland var slut.


Njulla


Njulla


Lapporten


 

<< Dag 6-7