Skala Sikaminias. Samma vy, samma bord, samma servitris som 2007