Paúl da Serra har många ansikten, beroende på ljuset och tiden på dygnet. Ett landskap fullt med överraskningar.