Öland 2020


Silvertärna Sterna paradisaea - Öland 11 augusti.


Silvertärna Sterna paradisaea - Öland 11 augusti.


Törnskata Lanius collurio - Öland 11 augusti.


Enkelbeckasin Gallinago gallinago - Öland 31 juli.


Gulärla Motacilla flava - Öland 28 juli.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 19 juli.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe - Öland 16 juli.


Småtärna Sternula albifrons - Öland 16 juli.
Artnamnet albifrons betyder vitpannad. Småtärnan fridlystes i Skåne redan 1912 vilket var första gången en fågelart blev fridlyst i Sverige.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 11 juli.


Spovsnäppa Calidris ferruginea - Öland 11 juli.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 11 juli.


Stensvätta Oenanthe oenanthe - Öland 9 juni
Uttrycket "ler och långhalm" känner nog dom flesta till. Likadant är förhållandet mellan en öländsk kalkstensmur och stenskvättan, dom hör ihop.
Det är inte alla dagar man kommer hem med minneskortet fullt med bilder. Idag var en sådan dag.
Stenskvättan som är relativt lätt att fotografera fick bli dagens tröstpris.


Rödspov Limosa limosa - Öland 3 juni.


Gök Cuculus canorus - Öland 3 juni.


Sånglärka Alauda arvensis - Öland 3 juni.


Rapphöna Perdix perdix - Öland 3 juni.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 3 juni.


Skogsduva Columba oenas - Öland 3 juni.


Svarttärna Chlidonias niger - Öland 28 maj.


Grå flugsnappare Muscicapa striata - Öland 26 maj.


Stensvätta Oenanthe oenanthe - Öland 25 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Adam och Eva Dactylorhiza sambucina - Öland 22 maj.


Öland - 21 april.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Öland 7 april.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 6 april.
I nio fall av tio flyger en havsörn en omväg om den ser en människa på marken. Den här örnen passerade rakt över mej.
Örnen flög mot solen och såg mej kanske inte, eller så berodde det på att det var en ung, oerfaren fågel, ungefär ett år gammal.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland 6 april.


Taltrast Turdus philomelos - Öland 6 april.


Gråtrut Larus argentatus - Öland 28 mars.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Kapelludden Öland, 28 mars.


Kapelludden Öland - 28 mars.
Som en följd av Corona-krisen har antalet flygplan i luften minskat drastiskt, och därmed också luftföroreningarna. Dom kondensstrimmor
och andra föroreningar som kommer av flygtrafiken, och som brukar förfula himlen, är nästan helt borta. Alltid något.Bergand Aythya marila - Öland 22 mars.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Värnanäs 21 mars.


Näset. Detta är den ursprungliga huvudbyggnaden på Värnanäs, som 1647 såldes till Axel Oxenstierna, men ombyggt flera gånger.


Röd glada Milvus milvus - Öland 19 mars.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 19 mars.
Lullula arborea. Lika vackert som trädlärkans vetenskapliga namn är fågelns sång, en av den svenska fågelvärldens vackraste stämmor.
Sången utför fågeln såväl sittande på en sten som i en trädtopp, men mest högt uppe i luften, där den sakta gungar fram.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 16 mars.
Den dekorativa "ostronplockaren" anländer tidigt om våren till Sverige, dom första kom redan för en vecka sedan.
Paren håller ihop från år till år och kan bli ända upp till trettio år gamla, vilket är mycket i fåglarnas värld.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 14 mars.
 


Snö - Öland 14 mars.
Så fick Öland äntligen ett tunt snötäcke som låg kvar,
åtminstone hela förmiddagen.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 27 februari.
Den här vintern har jag bevakat en lokal där en hane av sparvhök brukar hålla till. Det har blivit många timmar i bilen, nervevade fönster och kameran beredd. Sparvhöken har visat sej vid alla tillfällen, men inte kommit inom "skotthåll." Bättre tur hade jag 2014 - plötsligt satt den där...
Bilden är alltså från 2014, men än har jag inte gett upp försöken att fånga 2020 års sparvhök på bild.


Stenknäck Coccothraustes coccothraustes - Öland 17 februari.


Tjäder Tetrao urogallus - Kalmar 13 februari.
Om tjädern finns som häckfågel på Öland vet jag inte. En sökning på "Svalan" för 2019 gav noll i resultat, men det kan ju bero på att uppgifterna är skyddade. Om den nu eventuellt skulle finnas på Öland är nog barrskogarna på norra delen av ön, i trakten av Böda den troligaste platsen.
Bara några mil väster om Kalmar finns stora arealer med barrskog, och det är där den här bilden är tagen.


Bergand Aythya marila - Öland 13 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.
Den unga jaktfalken som varit stationär på Ölands södra udde sedan november har slagit ännu en vitkindad gås. Man kan undra varför den lilla flocken om ca 20 vitkindade inte uppsöker säkrare områden när dom har en sån här "killer machine" som granne.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 5 februari.


Blåmes Cyanistes caeruleus - Öland 3 februari.
Favorit i repris. Hur många gånger kan man fotografera en blåmes utan att tröttna? Fråga igen om några år...


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 2 februari.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 16 januari.
Varmt och blåsigt hittills i januari. Under onsdagen 15/1 var Oskarshamn varmast i hela Sverige, med 12,1 grader.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 16 januari.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 16 januari.


 
Kvarnen norr om Resmo bjuder på en fin utsikt över Kalmarsund - Öland 2 januari.