Öland 2021


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.
En tolkning av artnamnet stellaris är att det skulle syfta på fågelns skyddsställning. Den skådar stjärnor "stellae."


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.
Få har sett den. Rördrommen är perfekt camouflagetecknad där den håller till i vasshavet, och är mycket svår att upptäcka.
Några har hört den. Om natten spelar fågeln flitigast, ibland också på förmiddagen, och ljudet kan liknas vid när man blåser i en tom flaska.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 15 februari.
Som en blå blixt som snabbt drog förbi. Andra säger att den var röd som en räv, båda har rätt, beroende på om dom såg ryggen eller bröstet.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 15 februari.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 15 februari.


Vattenrall Rallus aquaticus - Öland 15 februari.


Vattenrall Rallus aquaticus - Öland 15 februari.


Vattenrall Rallus aquaticus - Öland 15 februari.
Året 2021 är nog det bästa året för att fotografera fåglar som jag kan minnas. Fåglar på snö eller is, det blir så mycket bättre, i jämförelse med ett barmarksår. En ren vit bakgrund som framhäver fågeln, något som är ovanligt på Öland.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 13 februari.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 11 februari.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 11 februari.
Strömstaren stannar i landet året om, men i oktober till november flyttar den till södra Sverige, i takt med att vattendragen i norra Sverige fryser.
Lättats träffar man på strömstaren mitt i kallaste vintern, vid en öppen, skummande fors, där den sitter på iskanten eller en isig sten, och niger på sitt knixande sätt, för att strax stå på huvudet i det bläcksvarta, virvlande vattnet.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 11 februari.


Smådoppimg Tachybaptus ruficollis - Kalmar 5 februari.
Efter några kalla nätter, i natt var det -16ºC finns det inte mycket öppet vatten i centrala Kalmar. Smådoppingarna, idag var dom 16, samlas där strömmande vatten håller isen borta, som här vid Jutebron.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland 4 februari.


Bergfink Fringilla montifringilla - Öland 4 februari.


Sparvuggla Glaucidium passerinum - Böle Kronopark, Kalmar 27 januari.
Europas minsta uggla, som en domherre, 16-18 cm. Sitter ofta i en grantopp när den bevakar sitt revir, och visar betraktaren ett bistert ansikte med svavelgula ögon och en genomborrande blick.


Sparvuggla Glaucidium passerinum - Böle Kronopark, Kalmar 27 januari.


Grå häger Ardea cinerea - Öland 25 januari.


Sjöorre Melanitta nigra - Öland 12 januari.


Sjöorre Melanitta nigra - Öland 12 januari.