Snöfink kommer med mat till ungar. Häckar enl litteraturen på 1900-3100 möh. Stannfågel och förblir på hög höjd även under vintern. Undantagsvis ned till 1000 m. Ses ofta söka föda vid skidorternas restauranger. Rastlös men ofta helt orädd.