Med världens brantaste (max 47 grader) järnväg på väg mot Pilatus-toppen. Lägg märke till den "extra" skenan i mitten. Kuggstångståg