Dag 1-2    3    4    5    6    7-8
Hotspot för gamarPyrenéernaMurkryparklippanHecho-dalenHotell i Siresa
 

Fågelskådning i Hecho-dalen

19 maj - En annan stor grupp med fågelskådare, 17 personer, tog igår in på hotellet i Siresa. Tidig morgon hör man slamret av stativben i korridorerna och det finns många samtalsämnen, främst om vilka arter som har sett under dagen.
   Vi inleder dagen med att åka upp i bergen för ett besök på en lokal för mukrypare. Innan vi klivit ur bilen på en liten äng med kort betat gräs ses en flock på ett 30-tal citronsiskor. En mycket vacker fågel i diskret dräkt och en av målarterna på den här höjden, 1300 möh. Fram till klippan där murkryparna ska finnas leder en stig som efter nattens regn blivit lerig och hal. Lösa stenar på stigen gör också att jag får koncentrera mej helt på vandringen som tar 40 minuter från bilen.
   Nu börjar vi söka av klippan som dryper av fukt och har många håligheter. Klippan är kanske 200 meter hög och det är bekvämast att ligga på rygg på det steniga underlaget när klippan söks av. Det dröjde nästan två timmar innan vi fick några korta glimtar av fågeln då den klättrade uppåt på den lodräta klippväggen, för att sedan försvinna bort över toppen. Under tiden hittade vi en lammgam på en klippa och den sågs fint i tuben trots det långa avståndet.
   Vädret på den här höjden är kallt, rått, dimma och regn hänger i luften. Landskapet är dramatiskt kargt, ogästvänligt, med stränga bergstoppar i dimma. Hela tiden har vi mängder av gåsgamar över oss. Alpkajor och alpkråkor rör sig i landskapet och två brandkronade kungsfåglar ses vid stigen tillbaka till bilen. Citronsiskorna är kvar på ängen om än i mindre antal och vi söker lä för vinden bakom ett hus för att inta lunch ur medhavda lunchpaket.
   Nu åker vi lägre in i Hecho-dalen på en väg som användes som smuggelled under Franco-tiden. Vi åker utmed en liten flod som för med sig gråblått smältvatten från Pyrenéernas mäktiga höjder. I floden ser vi inte mindre än fem strömstarar. En märklig fågel som simmar under vattnet med vingarnas hjälp och kan gå på botten.
   Här finns också flera  forsärlor och en ett 30-tal alpkråkor studeras när dom söker efter föda i en grön sluttning. Bland alla överflygande gåsgamar upptäcker Ken en lammgam som enklast känns igen på den långa stjärten. Här fanns också gulsparvar som enligt Cristian är en ovanlig fågel i Spanien. Resans enda två klippsparvar registreras liksom domherrar, stjärtmesar, tornfalk, sädesärlor, blåmes, sex råkor och en ormörn.
   På kvällen runt klockan 22:00 besöker vi en lokal där berguv häckar. För dom i gruppen som aldrig sett den här mäktiga fågeln skulle kvällen bli en av resans absoluta höjdpunkter. Vi spanar mot höjden där kråkorna väsnas och förstår att uven är där. Ännu måste vi vänta lite och lyssnar till näktergalarna som sjunger i den stilla kvällen.
   Så plötsligt sitter den bara där i toppen på ett träd ivrigt uppvaktad av kråkorna. En omisskännlig siluett mot den blåsvarta himmelen. Plötsligt lyfter den och kommer på ljudlösa vingar seglande över oss. Det är inte utan att en rysning går genom kroppen av den här fina upplevelsen.
   Innan middagen klockan 21:00 har vi artgenomgång, hela gruppen tillsammans varvid även däggdjur, reptiler, fjärilar och blommor noteras. Den andra stora gruppen av fågelskådare har under dagen hittat en ny lokal där dom såg murkrypare på verkligt närhåll och vi beslutar att ändra morgondagens schema som var tänkt att gå till dom verkligt höga bergen nära franska gränsen. Nu blir beslutet i stället att besöka lokalen för murkrypare vilket innebär att vi missar högalpina arter som tex. alpjärnsparv.

   
Hotspot för gamarMurkryparstigenHecho-dalenHecho-dalenKarga bergssidor
 
       
<< Dag 1-2       Dag 4 >>