Typisk väg i deltat med risodlingar på båda sidor av vägen