Bild tagen från färjan som förbinder norra delen av deltat med det södra