Ett par skatgökar var extremt lätta att fotografera på stäpperna vid Belen där vi också såg våra första trappar och flyghöns