Frukost 05:30 för att uppleva la Serena på morgonen när stor- och småtrapp är som mest aktiva och inte värmedallret försämrar sikten i tubkikarna. Den här morgonen var fantastisk och den största flocken stortrappar bestod av 25 fåglar, somliga i fullt spel. Småtrappar hoppade upp och ner på stäppen och utstötte sitt konstiga ljud. Flyghönsen kom rätt över oss, av båda sorterna och inte mindre än nio minervaugglor kikade nyfiket från sina små upphöjda stenrösen. Skatgök så klart och många ängshökar.