La Serena - Blåtrast, svart stenskvätta, klippsparv, blek tornseglare från en högt belägen borg.