Saltlo del Gitano eller Pena Falcon-klippan. Här fanns mängder av gåsgam, svarta storkar, grågam, enstaka smutsgamar, kafferseglare, pilgrimsfalk, blåtrast, klippsparv och alpseglare.