Den här bilden ger en god uppfattning om terrängen inne i ravinen