Gångväg ovanför hotellet. Spanska sparvar, tornfalk och berberfalk?