Teide, vulkanen på 3 718 meter fotograferad från flygplanet