I dalen finns överallt terrasseringar som används för odling