Hepburn       Starman        Rita         "Flykting"

      Öland 2022      Mallorca 2022        Madeira 2021     

    T. B.          Art         Ice           Vera                
 

 


Kalmarsund med Dämmans fyrplats till höger.