Sade           Spector           Nima

                 
             Öland 2024           Öland 2023          Lavskrika 2023                      

           T.B.          Eva          Arte                        
  


Kalmarsund med Dämmans fyrplats till höger.