Sade           Spector         Rod       

                 
             Öland 2024                     Lavskrika 2023                      

                            Arte        Ice      Ungern                
  


Kalmarsund med Dämmans fyrplats till höger.