Blå Jungfrun 8 juni 2008
 


Gotlandsfärjan på väg från Oskarshamn till Visby
 


Blå Jungfrun


Sikhamn


Sikhamn


Klipphällar, västra sidan av ön


Markerad led söder om Sikhamn. Efter 1,1 km kommer man till labyrinten om vandringen går mot söder


Sikhamnsgrytan


Utsikt mot väster


Utsikt mot väster


Se
x tobisgrisslor sågs, alla på vattnet. Rödstjärt, bofink, trädgårdssångare, talgoxe noterades och vid Furön en skräntärna med fisk i näbben på väg till ön. Det var också trevligt att se sex svärtor vid Blå Jungfrun, en art som tycks ha minskat under åren.


Sydöstskogen består av ek med inslag av lind, lönn och asp


Östra sidan av Jungfrun söder om fyren


Östra sidan av Jungfrun söder om fyren. I den här blockmarken finns goda boplatser för tobisgrisslan


Östra fyren


Östra stenbrottet


M/S Solkust i lä utanför nedre västra stenbrottet


Avståndsvisare


Västra fyren


I väntan på återfärden