Fulufjället - Nipfjället - Grövelsjön

Bilden ovan är fotograferad från Fulufjällets högplatå i gryningen. Till vänster ses Nipfjället, Städjan i mitten och Fjätervålen.

Dalarna - Juli 2009
I Gustav Vasas fotspår från Kalmar till Sälen.

Nåja, men det finns likheter. När Gustav Vasa den 31 maj år 1520 landsteg på Stensös södra udde i Kalmar tog han vägen över Mälaröarna på sin färd mot Bergslagen och Dalarna. Det hade hunnit bli vinter och han skidade längs Österdalälvens dalgång mot Mora och Älvdalen, och sedan genom skogarna till Västerdalarna på den gamla färdväg som gick över Evertsberg. I Sälen blev han upphunnen av Moraböndernas utskickade, som nu hade beslutat sej för att stödja Gustav Vasa.

Själv följde jag Västerdalälvens dalgång upp mot Sälen och i motsatt riktning över skogarna till Älvdalen, ungefär samma sträckning som Vasaloppet. Det första Vasaloppet som ju gjordes av Gustav Vasa själv, gick således från Mora till Sälen, men har idag omvänd sträckning.
 


Västerdalälven vid Malung


Mellan Sälen och Älvdalen, ungefär där Vasaloppet går


Mångsbodarna


 Trängslets kraftstation ligger 35 km norr om Älvdalen. Bilden är tagen från dammkrönet vars längd är  890 m, och höjd 126 m.


Trängslet


Fulufjället är vår senaste nationalpark och invigdes i september 2002. Här går stigen genom en granurskog, med träd upp till 40 m höga, och en omkrets på tre meter.


Fulufjället


Fulufjället - utsikt mot norr


Fulufjället - utsikt mot norr i tidig gryning då jag omgiven av ett moln av knott och mygg gick upp på högplatån. Höjden på platån är ca 900 meter med ett par toppar över 1 000 meter.


På Fulufjället ligger trädgränsen vid 880 m. Tall, gran och rönn växer tillsammans med fjällbjörk ända upp till den höjden. Till höger vide.


Efter "bestigningen" upp till högplatån och kaffekokning på mitt nya gasdrivna Primuskök, som kokar upp en liter vatten på två minuter, bär det av mot Rösjöarna.


I den här vackra biotopen fanns det grodor och på ett mindre vatten låg tre ungfåglar av sjöorre.


 Vackert belägna mellan stora och lilla Rösjön ligger några stugor som går att hyra för övernattning. Stugorna på bilden är sjöbodar. På vattnet till höger, som är mycket större än det verkar på bilden, låg två storlommar.


Fulufjället - Rosling?


Uppe på högplatån innan bäcken kastar sej nedför det 93 meter höga stupet.


Här vid ett litet vattendrag rådde nästan tropisk växtlighet - ovanför fallet.


Fulufjället


Här var den besvärligaste delen av vandringen. Brant nedstigning från platån i blockmark - ett steg i taget.


Vid nedstigningen blev det äntligen möjligt att få en fin bild på fallet. Njupeskärs vattenfall är Sveriges högsta, 93 meter och det faller helt fritt i 70 meter. Efter sju timmars vandring uppe på platån smakade det bra med en "skogshuggarlunch" vid serveringen. Lavskrikorna hördes inifrån skogen men jag lyckades inte se dom, trots att jag väntade i två timmar. Plåster på såren var dock den Lavskrika som flög över vägen någon dag tidigare.

Fulufjället - Nipfjället - Grövelsjön