Fårö och norra Gotland 13 - 17 augusti 2015


10:55 avgår M/S Visby från Oskarshamn till Visby.


Fårösund 05.30, 14 augusti.


Fårösund 05.30, 14 augusti.


Ryssnäset. Redan på namnet hörs att det är något särskilt med det här naturreservatet. Sannolikt var här en plats dit ryska handelsfartyg seglade för länge sedan. Udden längst i söder på Fårö har fått namnet Ryssudden.


På den Engelska kyrkogården vilar ett 20-tal engelska örlogsmän som avled i kolera år 1854 under Krimkriget. Fårösund var under Krimkriget en örlogsbas för en engelsk-fransk flottenhet. Nordväst om kyrkogården låg då ett för tillfället upprättat sjukhus.


         Bara några kilometer norr om Engelska kyrkogården ligger Ingmar Bergmans hus vid Hammars. Där, i det dramatiska strandlanskapet, med branta stup och kullvräkta stenblock spelades "Persona" in för snart 50 år sedan. För kameraåkningen i den klassiska scenen där Alma halvspringer efter Elisabet byggdes en 175 meter lång räls utmed stranden. Kameravagnen kördes av förste passaren, som dagen till ära bar hög hatt.


Vid naturreservatet Digerhuvud finns Sveriges största sammanhängande raukområde. Med en längd av 3,5 km består det av flera hundra raukar längs stranden från Släthällar i sydväst till Helgumannens fiskeläge i nordost. Raukarna varierar i höjd, från någon meter upp till åtta meter. De yttersta raukarna ståt en bit ut i vattnet och bearbetas fortfarande av vågorna.


Ingmar och Ingrid Bermans grav vid Fårö kyrka.


Barläst kalkbruksområde har anor ända från 1600-talet. Här brändes kalk en bit in på 1900-talet. Sedan några år tillbaka ägs området av Lärbro hembygdsförening och fungerar som ett friluftsmuseum. Här kan man vandra runt bland de gamla ugnarna och känna historiens vingslag


Hideviken.


Lergrav är ett av Gotlands största och vackraste raukområden, där den unika och märkliga Lergravsporten är extra sevärd. Området ligger på vägen ut till Furillen. Björn Ulvaeus ville köpa en del av Furillen för en ny musikstudio på den lilla ön utanför Gotlands östra kust. Nu finns en förmodad slutpunkt i ärendet då Miljööverdomstolen avslog ansökan om strandskyddsdispens.


En vandringstur runt Norsholmen på Fårö är en speciell upplevelse. Det råder en alldeles speciell atmosfär bland betande lamm och tjurar, med havet runt om, vinden som sällan stillnar i det öppna landskapet, fåglarna och den majestätiska siluetten av betong och sten i sydöst. År 1916 startade Gotlands Fårö Kalkaktiebolag kalkbrytning här. Ett storstilat projekt med järnväg från stenbrottet till utlastningsanordning i betong. Men det blev en kortvarig industriepok. Kalkstenen var av alldeles för dålig kvalitet och verksamheten lades ner 1918, efter bara tre år.


Storsunds naturreservat. Här häckar en för Sverige mycket ovanlig fåget: ägretthägern. Inte mindre än sex fåglar sågs samtidigt på marken och i luften. Det kan vara tre par som i år häckar i mossen.


Fortskaffningsmedlet på Fårö och norra Gotland var en en EU-moped från 2003 av märket Peugeot. Tar sej fram överallt där man knappast möter några bilar, möjligen några syklister