Sida 1  2

Gotska Sandön 22 - 27 juni 2008

       
 

1974 var jag första gången på Gotska Sandön. Då åkte vi från Lauterhorn på Fårö med en vitmålad fiskebåt. Angöringen vid ön skedde genom läktring.

 

Ejderhanar, Fårösund

Karta

 

m/s Gotska Sandön anländer till Fårösund. Vi var bara 30 passagerare som i SV vind, 8 m/s satte kurs mot Sandön som ligger 5 landmil N om Fårösund.

 
             
     
 

Angöring vid Lilla Beckrevet. Härifrån är det bara ca 2 kilometer att gå till lägerplatsen. Vid ogynnsam vind och sjö kan landstigningen tvingas ske vid Tärnudden på öns södra kust. Det är 9 kilometer att vandra från Tärnudden till lägerplatsen. Packningen körs dock med traktor.

 

Västra sidan av Bredsand. En ödesmättad stämning som det till synes oändliga havet och det isolerade läget lätt ger upphov till.

 
         
       
 

Kappelänget är en av dom få lövskogar som finns på ön. Här växer bland uråldriga ekar, björk och hassel även idegran, några med ansenliga dimensioner.

 

Det första kapellet brann ner 1934. Genom en privat donation kunde det nya kapellet invigas i augusti 1950. På grund av sämre väder tvingades ett åttiotal av gästerna att stanna på ön i två dygn.

 

Gottbergsladan. Saga eller sägen? Det finns ingen person på ön som är omgiven av så många historier som Gottberg. Vrakplundrare och lönnmördare? Ladan byggdes 1823 och är nu renoverad av hembygdsföreningen.

 
         

Ansamling av drivved, trossar, flaskor och burkar vid S:t Annas udde på södra delen av ön. Fyra meters långa armeringsjärn hittades på den här stranden. Järnföremål lär kunna föras långt av bottenströmmarna för att sedan spolas upp på land.

         
       
 

Vandring ner till Gamla Gården som tillsammans med Säludden är de äldsta bosättningarna på ön. Tallskogen dominerar totalt landskapet och dagens vandring blev 1,8 mil.

 

Renlav, ljung, blåbärs- och lingonris i den magra tallheden. Kan verka enformigt, men plötsligt breder väldiga gröna mossor ut sig och skogen skiftar karaktär, från grått till grönt.

 

Gamla Gården. En av dom äldsta bosättningarna på ön. Dom första bebyggarna kom på 1700-talet. På 1800-talet bedrevs skogsavverkning och skeppsbyggeri på ön. Man tror att det då bodde mer än 100 människor på Sandön.

 
         
       
 

Madam Söderlunds stuga. Nyligen renoverad. Madam bodde länge ensam på gården men flyttade 1877 med sonen Hjalmar till fyrbyn när han anställdes där.

 

Tung vandring i lös sand ner till S:t Anna udde. Att vandra på Sandön blir aldrig tråkigt, man går allt lägre och tänker inte på att man också måste ta sig hem.

  "Ett paradis på jorden är Gotska Sandön, Östersjöns pärla, en av Sveriges skönaste klenoder." Så skrev Albert Engström 1926. Bilden från S:t Anna udde där författaren bodde under sina vistelser på ön.  
         
       
  Schipkapasset går genom öns högsta sanddyn Höga åsen. Det handgrävda passet tog flera år att slutföra. När fyrmästaren frågade sina underlydande hur arbetet framskred blev svaret. " Från Schipka inget nytt".   Gul fetkopp och backtimjan   Gotska Sandöns högsta punkt, 43 m ö h, uppe på Höga Åsen. Här fanns större hackspett, grönsiska och kungsfågel liksom en mängd olika fångstanordningar för insekter.  
             
 

Stig österut från Schipkapasset till Las Palmas
 
   

Den röda skogslilja är mycket sällsynt men växer ganska allmänt på öns södra del.
 
 
      Röd skogslilja      
     

 

 
  Resor

Sida 2