Dyrhólaey. Klippvalvets öppning är stort nog att genomseglas vid lugnt väder.