Dag 1    2-3    4-5    6-7      8-9
Lappland 11 - 19 juni 2005
 
 

På väg


Bodens skjutfält


Uggleskog


 

Årets resa till Norrbotten var arrangerad av AviFauna. Den var både vädermässigt och beträffande fågelutbudet en fullträff. Totalt noterades 126 fågelarter och redan första dagen hade vi obsar av kungsörn, videsparv, gråspett, slag-, lapp-, och hökuggla. Det är väl bara våra upprepade försök att få se en lavskrika som blev en plump i protokollet.

11 juni - Jag flög med SAS från Kalmar till Luleå och efter övernattning där möttes vi som planerat vid Bodens järnvägsstation. Vi var sexton deltagare, färdledare inkluderat. Efter att ha hämtat ut dom två hyrbilarna anslöt Ove Stefansson som skulle bli vår lokala guide med kännedom om traktens fåglar, speciellt då ugglorna. Vårt första stopp blev vid Nedre Avan. Bland alla skrattmåsar i denna lilla sjö fanns också ca 10 par dvärgmåsar som kunde skådas på nära håll.
   Efter denna fina inledning körde vi ut ur Boden norrut till Ljuså, närmare bestämt Rörviken. Här fick vi p g a en vägbom göra en lång promenad på en grusväg genom ett kalhyggesområde. Efter en stunds letande hittades en avbruten asp ute på ett kalhygge. Gråspettens bohåla. Någon i gruppen upptäcker snart hanen som sitter i en torraka i hyggeskanten och alla tubkikare riktas dit. Vi får även se den flyga in i boet för att mata ungarna.
  Vi åker tillbaka mot Boden och ut på "Gammelängarna", ett tidigare slåtterängsområde som håller på att växa igen. Med hjälp av en CD-spelare lyckas vi få igång en videsparvshane men också ett par med ungar, vilka var förvånansvärt stora så här tidigt på säsongen.
   Vi åker vidare till en vildvuxen granskog där Ove kunde visa ett risbo med 3 lappugglor, honan med två ännu duniga ungar. Det var verkligen spännande att på nära håll stifta bekantskap med den stora ugglan.
   Via Svartbyn över Luleälven tog vi oss ut på Bodens södra skjutfält. Här fick vi en fin avslutning på dagens skådande med en fortfarande ruvande slaguggla i en holk. Vi hittar något senare en hökuggla som jagar på ett hygge i närheten. Här ser vi även en fiskgjutse, spelande morkulla och en stenskvätta.
  
Vid tiotiden är vi tillbaka på vandrarhemmet och summerar dagens händelser. Vilken start på resan!


Första fjällen


Luleälven


Norrlandsmyr


 

        Dag 2-3 >>