Lesvos 20 - 27 september 2018


Tsiknias River vid Skala Kallonis september 2018.
Att Lesvos om sensommaren/hösten skulle vara mycket sämre för fågelskådning jämfört med våren visste jag redan, men blev ändå förvånad att det vid Tsiknias River och Kalloni Saltpans var så tomt på fåglar. Visst flamingorna och några vanliga vadarefåglar var där, men inte i några stora antal.
Charterbolagen har slutat med vårresorna till Lesvos och den tidigaste avgången från Sverige är första veckan i juni, vilket är alldeles för sent.
Fåglarna har slutat att sjunga och temperaturen är ofta olidlig. Bästa veckorna på Lesvos är sista veckan i april eller första veckan i maj.


Svart stork 
Ciconia nigra.


Mindre strandpipare Charadrius dubius.
Vädret var fantastiskt hela veckan och trafiken på vägarna var till skillnad från på våren mycket behaglig.
Nästan alla floder och bäckar var uttorkade, undantaget en djupt liggande bäck vid Dimitrios, som har sina källor vid berget Olympos (967 m).


Kalloni Salt Pans. Ett stort område med laguner, kanaler och våtmarker där det utvinns havssalt.


 Famingo Phoenicopterus roseus.


 Famingo Phoenicopterus roseus.


 Tofslärka Galerida cristata.


Kalloni Salt Pans.


Gulärla 
Motacilla flava feldegg
"För svenskt vidkommande gäller att endast flava och thunbergi häckar inom nationens gränser, att feldegg liksom flavissima/lutea (som i praktiken är ytterst svåra att skilja åt) uppträder som sällsynta gäster samt att iberiae och cinereocapilla ännu ej anträffats." (Vår fågelvärld 4/2009.)


Metochi Lake. Nu i september nästan helt uttorkad.


Kornsparv
Emberiza calandra.


Potamia Valley.


Aftonfalk
Falco vespertinus i Potamia Valley.


Ormörn
Circaetus gallicus i Potamia Valley.


Potamia Reservoir.


Balkanmes
Poecile lugubris.
Balkanmesen trivs i macchia med spridda träd och buskar, bland annat olivlundar, plommonodlingar och andra fruktträd.
Den ses också i öppet parkliknande landskap, i synnerhet i bergig kalkstensterräng.


Balkanmes Poecile lugubris.


Apothika, där Kalonis Bay möter Medelhavet.


Klippnötväcka
Sitta neumayer. Vanlig stannfågel i klippig terräng.


Apothika.


Gavathas.


Ökenartat landskap vid Ipsilou.


Stensparv
Petronia petronia.


Från klostret Ipsilou faller vägen brant ner mot Sigri och Faneromeni.


Svarthakad buskskvätta
Saxicola rubicola.


Achladeri Forest är den mest kända och populära lokalen på Lesvos för att se Krüpers nötväcka, som har sin enda hemvist i Europa på ön Lesvos.


Polichnitos Saltpans är den mindre av öns två saltanläggningar. Den påstås vara bättre om hösten jämfört med Kalloni Saltpans. I år var den inte alls bra med ytterst få vadare på plats. Fem svarta storkar blev den bästa behållningen från lokalen.


Ägretthäger
Ardea alba.


Svart stork
Ciconia nigra.


Dammsnäppa Tringa stagnatilis.


Dimitrios. Bra lokal för mellanspett och krüpers nötväcka. En liten flod med porlande vatten rinner nere i ravinen till höger.


Agiasos Sanatorium med berget Olympos.


Krüpers nötväcka
Sitta krueper.
Lever i tallskogar Pinus brutia, från havsnivå (Achladeri) upp till cirka 800 meter och har valt Lesvos som sin enda boplats i Europa.
Under höst och vinter lever den av barrträdsfrön som den gärna lagrar.


Trädgårdsträdkrypare
Certhia brachydactyla.


Kalloni Bay Hotel.


Lövsångare 
Phylloscopus trochilus.


Grå flugsnappare 
Muscicapa striata.