Mallorca 28 april - 5 maj 2015


Huvudentrén till S´Albufera Natural Park, ett av de bästa våtmarksområdena i västra Medelhavet.


Cettisångarens explosiva läte hör man ofta redan innan entrén. Den håller sej dold i buskagen och svår att fånga på bild. 


Gulhämpling. 


Albufera har ett system av en mängd kanaler. Området var tidigare en havsbukt. 


Fiskgjuse, fotograferad från gömsle. 


Fiskgjuse med nyfångad fisk. 


Sydnäktergal. Den "riktiga" näktergalen med den vackra sången.
 


Utsikt från ett gömsle. 


Årta, en mycket vacker simand. 


Snatterand. 


Son Real. 


Son Reals områden med låg buskvegetation, bland annat rosmarin, är bra habitat för sångare.


Son Real.


Svarthakad buskskvätta.


Boquer Valley.


Svartsnäppa häckar i norra Skandinavien och den här fågeln är nog på väg dit, en eftersläntrare som mellanlandat på Mallorca.


Tramuntana.


Rödhuvad dykand.


Son Real.