Öland 2011


Ölandsbron 2 september 2011


Västra kusten norr om Äleklinta


Västra kusten norr om Äleklinta


Västra kusten norr om Äleklinta


Östra kusten norr om Böda


Utsikt från Beijershamnspiren mot Kalmar. Slottet längst till vänster


Mittmuren söder om Möckelmossen


När man vandrar på Stora Alvaret kan man när som helst stöta på hästar, kvigor eller får. Hästarna är oftast ointresserade, värre är det med kvigorna som av ren nyfikenhet kommer vandraren till mötes. Bli inte förvånad om du parkerat bilen på någon avlägsen väg, och när du kommer tillbaka ser en flock kor runt bilen, ivrigt slickande på lackering och backspeglar.


Bårbykällan ca två kilometer söder om Möckelmossen. För att komma till Bårbykällan kan man följa mittmuren mot söder. Källan ligger i kanten av en mycket vacker, enebeväxt, betad ås. En ås efter öländska förhållanden kan, som i det här fallet vara en ca tre meters kuperad förhöjning på det platta Alvaret. Som alltid på Alvaret är inte den snabbaste vägen mellan två punkter en rät linje, utan man försöker undvika vattensamlingarna och dom värsta toksnåren, för att kunna gå på dom lågbevuxna kalkstenshällarna. Om man går ca 500 meter väster om mittmuren mot söder är terrängen mer lättgången. Efter 20 minuters vandring viker man av mot öster, och även om man missat källan med några hundra meter, bör man se åsen och lätt kunna hitta källan.


 


Mitt ute på Stora Alvaret ligger den här ruinen av något som förmodas ha varit en övernattningskoja för fårvaktare.


Vårtbitare


Nyponen mognar tidigt på Alvaret


Våradonisen växer i Sverige bara på Gotland och Öland. På Öland kallas den Arontorpsros efter en känd växtplats vid byn Arontorp. Växten är fridlyst och växer på kalkhaltig mark. 


De röda näckrosorna utgör ingen egen art, utan är en färgvariation av vit näckros, en s.k. genetisk mutation.


En rödvingad vadaresvala, som är en sällsynt gäst i Sverige har siktats vid Ottenby


Ölandstok


Stararna samlas i stora flockar för avflyttning till vinterkvarterenSom noterna i ett partitur sitter stararna på ledningarna som går mellan byarna på östra Öland


MörbylångaOrmimge rörs kupolformade sjömärke till vänster och längre till höger fyren Långe Jan. 9 september 2011

 


Kusten vid Ormimge rör

 


Ormimge rör. Fåren följer sin upptrampade stig väster om märket som verkar vara en stigdelare eftersom en annan fårstig går öster om märket.Under det översta skiktet av kalksten finns ett lager av alunskiffer, vilket förklarar dom många svarta klapperstenarna man finner längs Ölands kuster. Här ses alunskiffern som en svart rand i berget under kalkstenen. Svarta klapperstenar av alunskiffer tillsammans med kalk- och sandstenar bildar den här vackra strandvallen vid Ormimge rör 9 september 2011.
 

 

 

 

 


Kalkstenskummel på Hallnäs udde från 1868. I 143 år har sjömärket stått emot stormarna om än något luggslitet.I mer än 800 år har korset på Kapelludden vid Bresättra stått emot vädrets makter, om än i restaurerat skick. Under orkanen Per i januari 2007 rycktes en sjöbod loss som slog omkull korset.Sankta Birgittas kapell och fyren på Kapelludden. Fyren är en s.k. "Heidenstammare" byggd av Nils Gustav von Heidenstam far till Verner von Heidenstam.

 


På kyrkogården i Gårdby står en av Ölands vackraste runstenar.
Härtrud  reste denna sten efter sin son Smed, en god dräng. Halvboren, hans broder sitter i Gårdarike.
                                                                                                                                                  Gårdarike är dagens RysslandGårdby hamn 16 september 2011Gårdby hamn

 


Källa gamla kyrka från 1200-talet reser sin spetsiga gavel som ett monument över flydda tider. Källa hamnVårdkasen på Högenäs orde är en av dorn få som finns kvar längs Ölands kuster. Den ingick i ett urgammalt varningssystem för fientliga flottor. Då fara anades tändes vårdkasen för att med rök och eld varna befolkningen.Några millioner år i genomskärning vid Horns udde, september 2011Oxelbären liknar rönnbären men är större Horns udde och Blå Jungfrun.Det har hänt att hela "pallen" av kalksten, liksom Grönlands glaciärer har kalvat ut i havet. Det här raset inträffade 1930. Då rasade 1000-tals ton kalksten ut i havet och ner på stranden. När man går här längs stranden känns faran av överhänget högst påtagligt, särskilt som stora lodräta sprickor verkar vilja skicka ytterliga några 1000 ton ner mot havet. Tre par hussvalor häckar under kalkstenstaket och matar fortfarande ungarna; dom jagar febrilt över land och vatten efter föda till ungarna, kommer dom att bli tillräckligt stora att klara flytten till Afrika?Södra Sandby

 


Red sky at night, sailor´s delight. Red sky in the morning sailors take warning!