Öland 2012
 


Januari 2012


Februari 2012


2 mars 2012. Sundet är nästan isfritt men vind och strömmar har pressat drivisen mot ölandssidan. Sånglärkorna har redan anlänt till Öland, dom första tofsviporna likaså, och snart börjar ejdersträcket upp genom sundet.


 5 mars 2012. Söder om Risingehamn är det lättgånget och trevligt att följa strandlinjen.


 Berggrunden som kan ses vid lågvatten består av skiffer.


5 mars 2012. Här har lerskiffern vittrat i rektangulära och kvadratiska former.


14 mars 2012. Mitt inne i ekskogen finns den här märkliga kalkstenssoffan. Platsen är Borgehage söder om Solliden. Kanske var den en viloplats för konsul Ernst Kreuger, på vandring från den tjusiga villan Hagaberg ner till havet.


Degerhamn. Den röda färgen är  rödfyr, en restprodukt när man bränner alunskiffer, t ex i kalkugnar.


Ute på Stora Alvaret står en märklig mur i all sin ensamhet. Den ligger ca 200 meter öster om den fyra mil långa mittmuren, ca 25 minuters promenad mot söder från Möckelmossens parkering. Muren byggdes kring år 1900 och användes troligen av Kartverkets kartografer. Stora Alvaret var bland dom första områden i Sverige som mättes upp och fick triangelpunkter. Orsak: det var fri sikt över långa avstånd.


Blå anemonerna, blåsipporna, täcker marken i Halltorps hage.


 Väderkvarnen står som en symbol över det öländska landskapet. I dag finns cirka 300 kvarnar kvar av dom ungefär 2000 som fanns under mitten av 1800-talet.


Utsikt över Schäferiängarna från Lundsjö-tornets mellersta platå.


Sett i makroperspektiv är blomman (våradonis), som de flesta blommor, ett litet underverk.


Göknycklar


Guckusko, 22 maj 2012


Krutbrännare


Guckusko 23 maj


Guckusko 25 maj


Johannesnyckel


Guckusko 28 maj


 Nu är det allvar!


Efter regnet
                                                                                                                                                             

Neptuni åkrar norr om Byxelkrok


På den här fantastiska ängen söder om Byxelkrok växer bl.a. orkidén salepsrot


 Öland 15 juli


 När axveronikan blommar är högsommaren här, även om 2012 är en ovanligt regnig sådan. Jordtorpsåsen i juli.


                     
 Kärrknipprot, en orkidé som trivs på fuktigt, kalkrikt underlag.                       


Det lilla, sällsynta honungsblomstret på bilden är bara 7 centimeter högt och mycket svår att hitta, där den växer med sina anspråkslösa, gulgröna blommor på någon Öländsk mosse. Juli 2012.


Skogsnycklar
                                                                                                                                                 

I Ölands Mittlandsskog finns en ur botanisk synpunkt intressant mosse. En naturlig källa sipprar fram ur marken, bildar en minimal, vacker bäck som ringlar genom mossen mot NO i ett öppet landskap.


Praktsporre i knopp


Att hitta den på Ölands Alvar endast 15 centimeter höga orkidén purpurknipprot var en stor upplevelse. Växtplatsen verkar ju osannolik,  i det torra vittringsgruset ute på den vindpinade kalkheden. Efter en halv dags strövande över Alvaret med hotande åskmoln i väster och  kompassen i handen var den plötsligt där, inte bara en, utan 20 exemplar fanns på en 100 m² stor yta.


 Tujaskogen vid Skaftekärr i Böda socken på norra Öland.


Vraket efter skonaren Swiks som en stormig decembernatt 1926 strandade på Ölands östra kust, norr om Böda.


Trollskogen på norra Öland består mest av tallskog, men där finns en del riktigt grova ekar. "Trolleken" på bilden tros vara 900 år gammal, och när betestrycket var större än idag var eken ett välkänt märke.


Grankullaviken från Ölands norra udde. 30 augusti.


 Lång Erik, Ölands norra udde.


Byrums raukar


Blå Jungfrun, Kalmarsund. 30 augusti klockan 19.30


Mellan Kastlösa och Skärlöv på södra Öland, leder en gammal järnvägsbank i väst-östlig riktning. Vid Penåsa ödeby några kilometer från Kastlösa finns en parkeringsplats, där en markerad stig mot norr leder fram till Tingstads flisor. Området är en begravningsplats med flera rösen från brons- och järnåldern, belägna på en gammal strandvall som höjer sej något i landskapet. Från Penåsa är det fem kilometer fram till flisorna, en i söder och en i norr, i 90 graders vinkel till varandra, och som var en tingsplats för byarna på västra och östra kusten. På bilden ses norra flisan.
24 september 2012.


Västrevet. 21 oktober.


Knubbsälar Ölands södra udde.


Knubbsäl. Ölands södra udde.


Ölands södra udde. 21 oktober 2012.


Knubbsäl.


 Södra Öland.


Knubbsälar.


Knubbsälar


Långe Jan - Sveriges högsta fyr, 41,6 meter.


Beijershamnspiren sträcker sej någon kilometer ut i Kalmarsund. Det tar 20 minuter att gå till slutpunkten, som är ett bra ställe att observera flyttfågelsträcket.


Samtidigt som solen sjunker i väster stiger månen i öster över Beijershamns norra fågeltorn.


Solnedgång över sundets smålandssida. 28 oktober 2012.


Kalmar sett från Beijershamn 13 november 2012.


Solnedgång vid Resmo 16 november.
Dagens stora händelse på Öland var stensvalan, Petrochelidon pyrrhonota som kunde ses vid Bläsinge hamn.
Det var första fyndet någonsin i Sverige, och fågeln hedrades genom att omnämnas i lokala media och text-tv.
20 november. Stensvalan, nu döpt till "Cliff" har idag lämnat det jordiska, tagen av en sparvhök.
Bilder på "Cliff" finns här


28 december 15:20. Ölandsåret 2012 avslutas som det började - med en väderkvarnsbild. Den här kvarnen finns strax norr om Resmo, väster om länsväg 136. Platsen fungerar även som parkeringsplats för besökare till det populära utflyktsmålet Nunnedalen.