Öland 2013


Årets sista bild från Öland blir väderkvarnarna vid Resmo - Luciadagen, 13 december 2013.


Mindre korsnäbb Loxia curvirostra - Öland, 12 oktober.


Mindre korsnäbb Loxia curvirostra - Öland, 12 oktober.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland, 12 oktober.
 


Kungsfågel Regulus regulus - Öland, 12 oktober.


Steglits Carduelis carduelis - Öland, 12 oktober.
 


Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes - Seby läge Öland, 12 oktober.


Ladusvalan Hirundo rustica matar ännu sista kullens ungar som hittar fina sittplatser bland stag och tampar i småbåtshamnen.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe


Knubbsäl Phoca vitulina - Öland, 3 september.


Knubbsäl Phoca vitulina


Gröngöling Picus viridis


Sista ljuset vid Hornsjön.


Solnedgång över Kalmarsund från Resmo - 24 augusti 2013.


Solnedgång vid Resmo.


Storskarv Phalacrocorax carbo - Ölands södra udde.


Småskrake Mergus serrator - Ölands södra udde.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland, 4 augusti.


Törnskata Lanius collurio


Blå Jungfrun från Horns udde.


Röd glada Milvus milvus


Åskväder vid Gynge alvar.


Gråsparv Passer domesticus, fotograferad i lantlig miljö på Öland.
Gråsparven är inte så vanlig som den en gång var och dom sparvar som man ser i städerna är oftast pilfinkar.Skogsknipprot Epipactis helleborine är Sveriges resligaste orkidé och kan bli en meter hög men dom här exemplaren är 50-70 centimeter höga.
Med skogsknipprotens blomning går det svenska orkidéåret mot sin final. Det började i maj med Adam & Eva och Sankt Pers nycklarnas massblomning ute på alvaret, sen kom krutbrännare och brudsporre, för att bara nämna några orkidéer mellan början och slut.


Om man kommer tillräckligt nära dom cirka 15 millimeter stora blommorna är växten verkligen vacker, men alla exemplar har inte den röda  färgtonen som på bilden utan går mer i grönt. Öland 26 juli 2013.


Den 24 juli var jag åter på en lokal där det finns ett fint bestånd av Goodyera repens, den lilla porslinslika knäroten.
 Nu var nästan alla blommor på den 15-20 centimeter höga stjälken utslagna, men kameraobjektivet ljuger, dom små blommorna är bara ett par millimeter stora.Tallskog med blåbärsris vid Byrum på norra Öland.


Kusten söder om Stenåsa på östra Öland.


Större strandpipare Charadrius hiaticula, Öland 20 juli.


Sånglärka Alauda arvensis


Knärot Goodyera repens, Öland, 16 juli.


Knärot Goodyera repens


Ladusvala Hirundo rustica - Gråborg, 13 juli.


Tallskog på sand, Gårdby.


Kal knipprot? Epipactis phyllanthes


Rådjur  Capreolus capreolus - tidig morgon i Mittlandsskogen, 8 juli.


Kärrknipprot Epipactis palustrisStor sandlilja Anthericum liliago.
Stor sandlilja är sällsynt och är endast känd från Skåne, Blekinge, Öland och Östergötland. På Öland finns den på Stora Alvaret där den växer på torr, sandig mark. Växten är fridlyst.Stor sandlilja Anthericum liliago. Dom gula blommorna är ölandstok. Öland, 3 juli 2013.


Trädpiplärka Anthus trivialis - Öland, 2 juli.


Brudbröd Filipendula vulgaris är en vanlig växt på Ölands alvar.


Tofsvipa Vanellus vanellus - Öland, 30 juni.Nattviol Platanthera bifolia - Öland, 27 juni.


Nattviol Platanthera bifolia - Öland, 27 juni.


Grönvit nattviol Platanthera chlorantha - Öland, 24 juni.


Flugblomster Ophrys insectifera - Öland, 18 juni.


Vit skogslilja Cephalanthera longifolia - Böda socken, Öland.


Skogsbilväg, Böda socken - Öland, 18 juni.


Grönkulla Coeloglossum viride - Hörninge mosse Öland, 17 juni 2013.


Den här tjusiga fågeln är en svarttärna Chlidonias niger.
På våren och försommaren är den lätt att känna igen på den svarta kroppen och de ljust blågrå vingarna. Den håller inte till vid kusten utan vid dammar, gräskärr och fräkenmader. Men på Öland är det aldrig långt till kusten. Den fångar gärna insekter t. ex. sländor men tar även fisk om den kommer åt. Öland, 15 juni 2013.Svarttärna Chlidonias niger - Öland, 15 juni 2013.


 Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata


Törnsångaren Sylvia communis är till skillnad från många andra sångare lätt att känna igen. Den heter Whitethroat på engelska.
Hulterstad Öland, 15 juni 2013.


När man möter törnskatan Lanius collurio på Öland är det ett säkert sommartecken.
Törnskatan tycker om värme, och lyckas på något märkligt sätt pricka in första sommartemperaturerna. Den här fågeln dök oväntat upp på Penåsa alvar då jag försökte fotografera hämplingar - det misslyckades men törnskatan räddade dagen.


Om halsbandsflugsnapparen ska betraktas som en raritet gäller det i än högre grad för den mindre flugsnapparen Ficedula parva.13 maj 2013.


Albrunna lund, 13 maj 2013.


En etta med tak duger bra - öländsk löväng, 6 maj 2013.


Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis, en raritet i Sverige anländer till Öland i början av maj.


6 mars


1 februari. Efter senaste kulingen ligger fast is bara i vikarna och en doft av vår kan kännas i luften.