Öland 2014


Väderkvarnarna vid Resmo.


Gråhäger Ardea cinerea - Kalmarsund 31 december 2014.


Bläsand  Anas penelope - Kalmarsund 31 december 2014.


Resmo - 29 december 2014.


Nötväcka Sitta europaea - Beijershamn 25 december 2014.


Blåmes Parus caeruleus - Beijershamn 25 november 2014.


Skata Pica pica - Beijershamn, Öland 21 oktober.
Den här varma oktoberdagen, 13
°C, följer på den globalt rekordvarma september, faktiskt den varmaste sedan mätningarna startade 1880. Den flock med ett 40-tal vinterhämplingar som drog fram över Beijershamns fuktängar var ändå ett säkert hösttecken. Vinterhämplingen ses i södra Sverige bara på hösten eller vintern. Det är troligen fåglar som har sin hemvist på trädlösa fjällmarker vid havskusten i norra Skandinavien.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland 5 oktober.


Skedand Anas clypeata - Öland 5 oktober.


Sparvhök Accipiter nisus - Ottenby, Öland 16 september.


Sparvhök Accipiter nisus - Ottenby, Öland 16 september.


Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus - Ottenby, Öland 16 september.


Mindre flugsnappare Ficedula parva - Ottenby, Öland 16 september.


Svarthätta Sylvia atricapilla - Ottenby, Öland 16 september.


Blåhake Luscinia svecica - Beijershamn, Öland 4 september.


Kärrsnäppa Calidris alpina  - Södra Sandby, Öland 27 augusti.


Spovsnäppa Calidris ferruginea - Södra Sanby, Öland 27 augusti.


Sandlöpare Calidris alba - Södra Sandby, Öland 27 augusti.


Småsnäppa Calidris minuta - Bläsinge, Öland 24 augusti.


Spovsnäppa Calidris ferruginea - Bläsinge, Öland 24 augusti.


Spovsnäppa Calidris ferruginea - Bläsinge, Öland 24 augusti.


Fisktärna Sterna hirundo - Bläsinge, Öland 24 augusti.


Kärrsnäppa Calidris alpina  - Beijershamn, Öland 21 augusti.


Kärrsnäppa Calidris alpina  - Stenåsa, Öland 16 augusti.


Aftonfalk Falco vespertinus  - Risinge hamn, Öland 13 augusti.


Aftonfalk Falco vespertinus  - Risinge hamn, Öland 13 augusti.


Aftonfalk Falco vespertinus  - Risinge hamn, Öland 13 augusti.
Fint främmande från öster i form av en 1 k aftonfalk uppehåller sej sedan några dagar vid Risinge hamn där den fångar insekter på ängarna. Trollsländor, skalbaggar och gräshoppor är den huvudsakliga födan men den kan även ta ödlor och små gnagare.
 


Vadå fjärilshåv? - Öland 10 augusti.


Rödräv Vulpes vulpes - Dörby, Öland 21 juli.
I kväll var jag återigen hos min rävkompis - satt i skuggan lutad mot en stenmur. Framför mej låg fält och ängar fint belysta av aftonsolen, en perfekt utsiktspunkt. Inom en timme hade jag fotograferat tre rovfåglar: ormvråk, röd glada och en ännu odefinierad fågel som jag först trodde var brun kärrhök. En råbock visar sej som hastigast innan den går in i ett fält med fodermajs, men var är räven? Den var ju här 19.00 i går. Plötsligt ser jag en rörelse på ett fält 100 meter österut, jovisst samma räv som igår. Det är troligen en ung räv och jag kommer väldigt nära innan den drar till skogs.Rödräv Vulpes vulpes - Dörby, Öland 21 juli.


Rödräv Vulpes vulpes - Dörby, Öland 20 juli.


Rödräv Vulpes vulpes - Dörby, Öland 20 juli.


Ladusvala Hirundo rustica - Dörby, Öland 20 juli.


Törnskata Lanius collurio - Dörby, Öland 17 juli.


Kärrknipprot  Epipactis palustris - Hörninge mosse, Öland 11 juli.


Kärrknipprot  Epipactis palustris - Hörninge mosse, Öland 11 juli.
Kärrknipproten växer på fuktiga platser med starkt inslag av kalk, såsom rikkärr, vätar och strandängar.


Praktsporre Gymnadenia conopsea ssp. densiflora - Öland 10 juli.
Att besöka Ölands mittlandsskogs rikkärr under årets stabilaste högtryck med temperaturer runt 27 °C sen eftermiddag är ju inte direkt någon hit med tanke på alla stickande och sugande insekter.Praktsporre Gymnadenia conopsea ssp. densiflora - Öland 10 juli.


En myr i Ölands mittlandsskog, ett så kallat rikkärr där bilderna på praktsporrarna ovan är fotograferade.


Purpurknipprot Epipactis atrorubens - Gynge alvar, Öland 4 juli.


Purpurknipprot Epipactis atrorubens - Gynge alvar, Öland 4 juli.
Lokalen där den eleganta purpurknipproten växer består av lerblandat alvarsgrus. Det är 22 grader varmt och två rådjur kommer väldigt nära, troligen konfunderade över den tvåbente som kryper omkring i gruset mitt ute på Ölands  Stora alvar.


Honungsblomster Herminium monorchis - Öland 30 juni.
Honungsblomstret, en pyssling bland orkidéerna växer nästan bara på kalkrika marker, i fuktiga områden med kort gräs, gärna på avbetade tuvor där den kan bilda prydliga, väldoftande grupper. Lokalen där bilden är tagen uppvisade ett otroligt antal exemplar, där en enda tuva kunde innehålla upp till 50 blommor, men det är endast på Öland och Gotland som det ännu finns större bestånd av arten.Salepsrot Anacamptis pyramidalis - Öland 30 juni.
Salepsroten förekommer i Sverige endast på Öland och Gotland och blomman kan räknas som sällsynt.
Växer på kalkrika torrängar med låg vegetation, t ex gamla betesmarker och alvar, och det latinska artepitetet måste väl sägas vara välfunnet.Färjan från Oskarshamn till Byxelkrok dyker upp ur diset vid Blå Jungfrun - Byxelkrok, 30 juni.


Purpurknipprot Epipactis atrorubens - Gynge alvar, Öland 27 juni.


Ängsnattviol Platanthera bifolia subsp. bifolia - Gynge alvar, Öland 27 juni.


Honungsblomster Herminium monorchis - Öland 26 juni.
Egentligen en väldigt missvisande bild av honungsblomstret som i verkligheten endast är sju centimeter högt och dom gulgröna blommorna bara några millimeter stora. En av våra minsta orkidéer, inte direkt sällsynt på Öland men svår att upptäcka. Växer på betade kalkfuktängar mest på Ölands östra strandängar, i kärr på Stora Alvaret och Mittlandsskogen.


Grönvit nattviol till vänster och nattviol till höger.


Grönvit nattviol Platanthera chlorantha - Öland 24 juni.


Vid Kritmossens östra kant finns den här gamla vägbanken. Den har troligen fyllt ett syfte en gång i tiden men används idag bara av vandrare.


Kritmossen ligger strax söder om tvärvägen Resmo - Stenåsa.


Skogsnattviol Platanthera bifolia ssp. latiflora - Gråborg, Öland 18 juni.


Grönvit nattviol Platanthera chlorantha - Öland 14 juni.


Gulyxne Liparis loeselii - Öland 14 juni.
Gulyxne kallas också myggnycklar och är en av vårt lands sällsyntaste orkidéer. Gulyxnen är liten, ca tio centimeter hög och de ofta två ljusgröna tunglika bladen omger stjälkens nedre del. Den är kalkkrävande och förekommer i landskap med kalkberggrund i södra Sverige.


Brudsporre Gymnadenia conopsea - Lindreservatet Torp, Öland 11 juni.


Jungfru Marie nycklar Dactylorchis maculata  - Horns Kungsgård, Öland 9 juni.


Blodnyckel Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta - Öland 9 juni.
Blodnyckeln är ytterligare en underart till ängsnyckeln som den ju också liknar med den skillnaden att den har fläckiga blad på båda sidor. Ängsnycklar kan i sällsynta fall ha fläckiga blad men då bara på ovansidan.Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata och vaxnycklar Dactylorhiza incarnata  ssp. ochroleuca växer här sida vid sida - Öland 9 juni.
Vaxnyckeln ses i nuläget som en underart till ängsnyckeln där ssp. står för subspecies.Korallrot Corallorrhiza trifida - Öland 8 juni.
Det finns en handfull orkidéer som genom sin ringa storlek är mycket svåra att hitta även om man har en muntlig beskrivning av växtplatsen. Korallroten hör definitivt till den här kategorin. Exemplaret på bilden är 10 cm högt och utan en vän som pekade ut växtplatsen hade jag nog aldrig hittat den.Vit skogslilja Cephalanthera longifolia - Nabbelund, Öland 7 juni.
Den vita skogsliljan kantar vägen mellan Byxelkrok och Nabbelund i början av juni och ingen kan undgå att lägga märke till den blommande skönheten i vitt. I år är det en ovanligt tidig blomning och en del exemplar är redan på retur.Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata - Hörninge mosse, Öland 2 juni.


Flugblomster Ophrys insectifera - Lenstad, Öland 1 juni.


Tvåblad Listera ovata - Öland 29 maj.
Tvåbladet tävlar inte med andra orkidéer i fråga om prunkande färger, och med sina små gulgröna blommor på en gänglig stjälk förblir den ofta osedd.
 Till skillnad från många andra orkidéer har tvåbladet en lång växtsäsong och kan på sina ställen ses grön och fräsch ända in i juli.Johannesnycklar Orchis militaris - Öland 26 maj.


Nästrot Neottia nidus-avis -
Öland 26 maj.


Johannesnycklar Orchis militaris -
Öland 23 maj.
Johannesnycklarna slår just nu ut på ängarna vid Gråborg. I bakgrunden smörblommor och till höger humleblomster.Guckusko Cypripedium calceolus -
Öland 22 maj.


Guckusko Cypripedium calceolus -
Öland 22 maj.


Nästrot Neottia nidus-avis -
Jordtorpsåsen, Öland 22 maj.
Att döma av utseendet är det svårt att tro att nästroten är en orkidé. Det här ännu ej fullt utslagna exemplaret hittades under hasselträdens skugga vid Jordtorpsåsen. Växtens latinska namn
Neottia nidus-avis hänsyftar till roten, där Neottia betyder ungefär "näste, bo" och nidus-avis "fågelboliknande".


Guckusko Cypripedium calceolus -
Öland 21 maj.


Krutbrännare Neotinea ustulata - Gynge alvar, Öland 20 maj.
På det öländska alvarets torrängar blir krutbrännaren sällan mer än tio centimeter hög och är inte så lätt att se, men har man väl sett en ser man nästan alltid fler. Carl Linnaéus namngav blomman under sin öländska resa 1741 och tog då allmogens namn på blomman och namngav den till Orchis ustulatus som betyder den brända orkidén. Numera är namnet Neotinea ustulata.Göknycklar Anacamptis morio - Eriksöre alvar, Öland 16 maj.


Adam och Eva Dactylorhiza sambucina - Alvara sjömarker, Öland 15 maj.
Adam och Eva är en av mina absoluta favoriter bland Ölands orkidéer. Liten och knubbig trotsar den dom ofta iskalla vindarna på östra Öland och skjuter med obändig kraft upp ur den magra marken i mitten av maj.Adam och Eva Dactylorhiza sambucina - Alvara sjömarker, Öland 15 maj.


Majviva Primula farinosa - Alvara sjömarker, Öland 15 maj.


Sankt Pers nycklar Orchis mascula - Vickleby alvar, Öland 14 maj.


Svarthätta Sylvia atricapilla - Öland 24 april.


Stare Sturnus vulgaris - Öland 22 april 2014.


Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros - Öland 19 april.
Ursprungligen en syd- och mellaneuropeisk bergsfågel som i Sverige häckar lokalt sparsamt. Den väljer inte dom vackraste häckningsbiotoperna, utan industriområden, höga byggnader, silos etc. som ur fågelns synpunkt blir ett slags bergmassiv.Backsippa  Pulsatilla vulgaris - Beijershamn, Öland 15 april.
Backsippa är en art som minskar i stora delar av Sverige och därför har den hamnat på rödlistan för hotade arter som  publiceras av ArtDatabanken.Röd glada Milvus milvus - Lilla Frö 2 april.
Gladan anländer tidigt om våren, redan i mars till Öland. Förr betraktades fågeln som ett vårtecken på samma sätt som lärkan i nutiden.


Storskrake Mergus merganser - Kalmarsund 27 mars.Gråhäger Ardea cinerea - Kalmarsund 22 mars.
Den grå hägern eller gråhägern förekommer ställvis allmän på Öland, t.ex. lagunen i Beijershamn.Väderkvarn 17 mars.


Större hackspett Dendrocopos major - Beijershamn 13 mars 2014.
Den större hackspetten är talrikast bland de s.k. brokspettarna. Att det är en hane framgår av den röda fläcken på bakhjässan, vilken honan saknar.Sparvhök Accipiter nisus - Öland 7 mars 2014.
Bilen kan ibland användas som "gömsle". Speciellt där det brukar stå bilar parkerade reagerar fåglarna inte nämnvärt.


                                    Entita Parus palustris - Beijershamn 6 mars 2014.                                                   


                                       Talgoxe Parus major - Beijershamn 6 mars 2014.                                              


Blåmes Parus caeruleus - Beijershamn 6 mars 2014.
Mesfåglarna av släktet Parus är nu mycket aktiva och kan enkelt ses innan skogarna i maj drar ner sin gröna gardin.